Daňové povinnosti v srpnu

01.08.2010 10:15

pondělí 2.  
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2010 (srážková daň)
pátek 20.  
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (daň za zaměstnance)
středa 25.
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za červenec 2010 – souhrnné hlášení za červenec 2010
úterý 31.  
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2010 (srážková daň)
– daň z nemovitostí: splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)