daňové povinnosti v sprnu 2012

01.08.2012 16:52
čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. - spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2012 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec 2012 – souhrnné hlášení za červenec 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012
pátek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012
- daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)