Daňové povinnosti v říjnu

03.10.2011 08:36
10.10.
spotřební daň: splatnost daně za srpen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
17.10.
daň silniční: záloha na daň za 3. čtvrtletí 2011
20.10.
daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25.10.
spotřební daň
a) splatnost daně za srpen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
b) daňové přiznání za září 2011
c) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2011 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
a) daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2011
b) souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2011 a za září 2011
energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2011
31.10.
daň z přidané hodnoty: poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2011