Daňové povinnosti v měsíci dubnu

01.04.2012 22:57
pondělí 2.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2012
- daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
- daň darovací - podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
 
pondělí 9. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
 
pondělí 16. - daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2012
 
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
 
úterý 24. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
 
středa 25.
- spotřební daň - daňové přiznání za březen 2012 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2012 (pokud vznikl
nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2012 - souhrnné hlášení za březen 2012 a 1. čtvrtletí 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2012
 
pondělí 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2012