Daňové povinnosti v měsíci dubnu

01.04.2010 08:41

Vážení klienti,

prosím, mějte na paměti následující daňové povinnosti v měsíci dubnu:

čtvrtek 15.  
– daň silniční: záloha na daň za 1. čtvrtletí 2010
úterý 20.
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (daň za zaměstnance)
pondělí 26.
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2010
– souhrnné hlášení za březen 2010 a 1. čtvrtletí 2010
pátek 30.  
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2010 (srážková daň)