Daňové povinnosti v měsíci březnu

01.03.2012 10:53
čtvrtek 1. - daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 12. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň - podání oznámení platebního zprostředkovatele
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 26. - spotřební daň - daňové přiznání za únor 2012 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2012 (pokud vznikl nárok) - splatnost daně za leden 2012 (pouze spotřební daň z lihu) - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor 2012 – souhrnné hlášení za únor 2012 - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2012