Daňové povinnosti v lednu 2012

07.01.2012 20:16

LEDEN

pondělí 2.

- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011

pondělí 9.

- spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 20.

- daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků

úterý 24.

- spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25.

- spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2011 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2011 (pokud vznikl nárok)

- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2011 - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2011

- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2011

úterý 31.

- biopaliva - hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.

- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2011

- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2012

- daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2011