Daňové povinnosti v květnu

02.05.2011 16:37

Vážení klienti,

předkládáme Vám kompletní seznam daňových povinností v měsíci květnu:

2.5.
daň z příjmů
a) odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2011
b) podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2010
10.5.
spotřební daň: splatnost daně za březen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
20.5.
daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25.5.
spotřební daň
a) splatnost daně za březen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
b) daňové přiznání za duben 2011
c) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2011 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za duben 2011 – souhrnné hlášení za duben 2011
energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2011
31.5.
daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2011
daň z nemovitostí
a) splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
b) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)