Daňové povinnosti v květnu 2012

01.05.2012 08:46
středa 2. - daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011
čtvrtek 10. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 25. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za duben 2012 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben 2012 – souhrnné hlášení za duben 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2012
čtvrtek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2012
- daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) - splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)