Daňové povinnosti v červenci

30.06.2011 12:15

Vážení klienti,

předkládáme Vám kompletní seznam daňových povinností pro měsíc červenec 2011.

1.7.
daň z příjmů: podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
11.7.
spotřební daň: splatnost daně za květen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
15.7.
daň silniční: záloha na daň za 2. čtvrtletí 2011
20.7.
daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25.7.
spotřební daň:
a) splatnost daně za květen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
b) daňové přiznání za červen 2011
c) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2011 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty:
a) daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2011
b) souhrnné hlášení za červen 2011 a 2. čtvrtletí 2011
energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2011