daňové povinnosti v červenci 2012

01.07.2012 10:30
pondělí 2. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2012 - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
úterý 10. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. - daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2012
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za červen 2012 - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2012 - souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2012
úterý 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2012