Daňové povinnosti od 22. - 31.března

18.03.2010 21:27

Vážení zákazníci,

upozorňujeme Vás, že do konce měsíce března musí být splněny následující daňové povinnosti:

pondělí 22. 
– daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků(daň za zaměstnance)
čtvrtek 25.
– daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za únor 2010 – souhrnné hlášení za únor 2010
středa 31. 
– daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2010 (srážková daň)
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám