Naše nabídka služeb

 Kompletní vedení účetní agendy
    - Zpracování účetnictví

    - Zpracování daňové evidence

    - Zpracování účetnictví SBD, SVJ

- Zpracování daňových přiznání – daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí a jiné daně

- Roční zúčtování s OSSZ a zdravotními pojišťovnami (přehledy o příjmech a výdajích)

- Budete včas informováni o termínech plateb daní

- Účetní a daňové poradenství

Zpracování mezd a mzdové agendy

- Vystavení pracovních smluv

- Přihlášení a odhlášení zaměstnanců i organizace

- ELDP

- Komunikace s úřady

- Podání všech tiskopisů souvisejících se zpracováním mzdové agendy

- Zastupování při kontrolách