Daň z příjmů právnických osob

1) Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)

2) Přihláška k registraci právnických osob - univerzální

3) Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

4) Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru)

5) Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5

6) Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy

7) Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

8) Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze

9) Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze

10) Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období

11) Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, při změně akciové společnosti na investiční fond v průběhu zdaňovacího období - anglická verze

12) Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

13) Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu

14) Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze

15) Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze

16) Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob

17) Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze

18) Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob

19) Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob

20) Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob

21) Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou

22) Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů

23) Vyúčtování odvodu z výroby elektřiny ze slunečního záření podle § 7g zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

24) Daně z příjmů

25) Upozornění na daňové povinnosti v roce 2011