Daň z příjmů fyzických osob

1) Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální

2) Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)

3) Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru)

4) Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5

5) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010

6) Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010

7) Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010 - anglická verze

8) Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010 - anglická verze

9) Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)

10) Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)

11) Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)

12) Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) - anglická verze

13) Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)

14) Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2010 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§38f zákona) - anglická verze

15) Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů

16) Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze

17) Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí

18) Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí (anglická verze)

19) Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

20) Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - anglická verze

21) Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

22) Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze

23) Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob

24) Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob

25) Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob

26) Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou

27) Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů

28) Daně z příjmů

29) Upozornění na daňové povinnosti v roce 2011