Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků

1) Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální

2) Přihláška k registraci právnických osob - univerzální

3) Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

4) Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

5) Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zýhodnění

6) Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

7) Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze

8) Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

9) Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

10) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění

11) Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

12) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze

13) Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

14) Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

15) Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů

16) Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona

17) Daně z příjmů

18) Upozornění na daňové povinnosti v roce 2011