Daň z přidané hodnoty

1) Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby

2) Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby (česko-anglická verze)

3) Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty

4) Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty (česko-anglická verze)

5) Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu (§ 95 odst. 8 zákona)

6) Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny

7) Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny (česko-anglická verze)

8) List člena skupiny

9) List člena skupiny (česko-anglická verze)

10) Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny

11) Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny (česko-anglická verze)

12) Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

13) Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty

14) Přiznání k dani z přidané hodnoty

15) Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

16) Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

17) Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

18) Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty

19) Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty

20) Upozornění na daňové povinnosti v roce 2011