Sociální a zdravotní pojištění

OSVČ

Minimální zálohy:
Důchodové pojištění  1836,- Kč

Dobrovolné nemocenské pojištění:

od roku 2011 se částka nemocenského pojištění odvíjí od vyměřovacího základu záloh na důchodové pojištění

Zdravotní pojištění: 1697,- Kč

Splatnost:
- odvod zálohy OSVČ na důchodové pojištění a odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ do 20 dne následujícího měsíce
- odvod zálohy OSVČ na zdravotní pojištění do 8 dne následujícího měsíce

Zaměstnavatelé

Splatnost:
- odvod pojistného za zaměstnance – sociální zdravotní pojištění, do 20 dne následujícího měsíce
V den splatnosti pojistného musí být částka již připsána na účtech příjemců plateb!!!