Čísla účtů finančních úřadů

 Čísla účtů Finančního úřadu v Olomouci
         7704 – 7621811/0710     Daň z příjmů právnických osob
         721 – 7621811/0710       Daň z příjmů fyzických osob
         705 – 7621811/0710       Daň z přidané hodnoty
         748 – 7621811/0710       Daň silniční
         7720 – 7621811/0710     Daň srážková
variabilní symbol:
fyzické osoby - rodné číslo
právnické osoby  - IČ
konstantní symbol:   
1148  platba převodním příkazem 

Čísla účtů v Finančního úřadu v Litovli
         7704 – 27622811/0710     Daň z příjmů právnických osob
         721 – 27622811/0710       Daň z příjmů fyzických osob
         705 – 27622811/0710       Daň z přidané hodnoty
         748 – 27622811/0710       Daň silniční
         7720 – 27622811/0710     Daň srážková
variabilní symbol:
fyzické osoby - rodné číslo
právnické osoby  - IČ
konstantní symbol:   
1148  platba převodním příkazem 

Čísla účtů v Finančního úřadu ve Šternberku
         7704 – 37628811/0710      Daň z příjmů právnických osob        
         721 – 37628811/0710        Daň z příjmů fyzických osob    
         705 – 37628811/0710        Daň z přidané hodnoty
         748 – 37628811/0710        Daň silniční
         7720 – 37628811/0710      Daň srážková
variabilní symbol:
fyzické osoby - rodné číslo
právnické osoby  - IČ
konstantní symbol:   
1148  platba převodním příkazem 

Čísla účtů v Finančního úřadu v Jeseníku
         7704 – 7628861/0710     Daň z příjmů právnických osob
         721 – 7628861/0710       Daň z příjmů fyzických osob
         705 – 7628861/0710       Daň z přidané hodnoty
         748 – 7628861/0710       Daň silniční
         7720 – 7628861/0710     Daň srážková
variabilní symbol:
fyzické osoby - rodné číslo
právnické osoby  - IČ
konstantní symbol:   
1148  platba převodním příkazem 

 

ČÍSLA MATRIK FINANČNÍCH ÚŘADŮ 

PŘEDČÍSLÍ BANKOVNÍCH ÚČTŮ FINANČNÍCH ÚŘADŮ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY DANÍ